facebook-icon twitter-icon instagram-icon

444 45 67

0224 470 22 22 - 0224 470 33 33
Özlüce 0224 414 01 11

Kanser Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu

Meme rekonstrüksiyonu veya yeniden meme yapımı; kanser veya doğuştan sebeplerle meme dokusu alınmış veya hiç gelişmemiş kişilere meme dokusu oluşturma ameliyatlarına verilen isimdir.Meme rekonstrüksiyonunda mikrocerrahi yöntemlerin gelişmesiyle de biz Plastik Rekonstruksif ve Estetik cerrahların tedavi seçenekleri de genişlemiştir.

Meme kanseri ve tümörleri bilindiği üzere toplumlarda hızla artmaktadır. Artan meme kanserlerine yönelik erken teşhis ve tedavi yöntemleri de geliştirilmektedir. Bu sayede çok daha erken yaşlarda meme kanserini tanımak ve erken dönem müdahale etmek mümkün hale gelmiştir .Bu durum kişilerin tümörden kurtulması ile birlikte bir başka beklentisini de ortaya çıkarmaktadır ki; o da tümör cerrahisinde alınan meme dokusunun tekrar onarılması isteğidir.

Bilindiği üzere meme veya göğüs dokusu kadın hayatının ve cinselliğinin en önemli sembollerinden biridir. Günümüz şartlarında meme kanseri sonrası kişiler meme dokusu alınmış, boşaltılmış veya deforme edilmiş şekilde hayatlarını devam ettirmek zorunda değiller. Toplumumuzda da bu bilinç hızla artmaktadır. Kaybolan meme dokusunun yeniden yapılabileceğinin bilinmesi dahi kişileri psikolojik olarak rahatlatmaktadır.

Meme rekonstrüksiyonunda kullanılan yöntemler

Yeniden meme oluşturma veya yapma ameliyatı genel anlamda 3 farklı prosedür kullanılarak gerçekleştirilebilir.

1-İmplantlar ile meme rekonstrüksiyonu: Genellikle 2 seans halinde uygulanan bir operasyondur. İlk seansta göğüs kaslarının altına doku genişletici balonlar yerleştirilir. Dokular istenilen hacme geldiğinde geçici implant çıkarılarak kalıcı implant takılır

2-Otolog dokular ile meme rekonstrüksiyonu: Kişinin kendi dokuları kullanılarak yapılan rekonstrüksiyon işlemidir. Bu amaçla en sık karın, kalça ve sırt dokusu kullanılır.Karın ve sırt dokusu kullanımı son yıllarda oldukça popüler hale gelmiştir.Karın dokusu kullanmanın en büyük avantajı ise kişiye aynı seansta ek bir kesi yapmadan karın germe ameliyatının da yapılıyor olmasıdır.

3-Kombine yöntemler: Bazı durumlarda rekonstrüksiyon işlemi otolog doku ve protezlerin beraber kullanılması ile yapılır. İmplant ve sırt dokusu bu bağlamda en sık kombine edilen yöntemdir. Meme Rekonstruksiyonu Kimlere Yapılır

Yeniden meme yapımı operasyonuna aday 2 grup hasta vardır.İlk grubu doğuştan itibaren meme dokusu gelişmemiş hastalardır.Diğer grupta ise tümör nedeniyle meme dokusu alınmış hastalar bulunur.Netice itibarı ile meme dokusu olmayan veya alınan tüm hastalar yeiden meme yapım işlemine adaydır. Ameliyat Zamanlaması

Yeniden meme yapımı ameliyatı meme tümörü ameliyatı ile eşzamanlı olarak yapılabileceği gibi geç dönemde de yapılabilir. Burada önemli olan tümör dokusunun tamamen temizlendiğinden emin olunmasıdır. Erken veya geç dönem yapılan rekonstruksiyonlarda genellikle farklı ameliyat teknikleri kullanılır. Kemoterapi ve Radyoterapi

Kemoterapi veya radyoterapi meme tümörü ameliyatından önce veya sonra uygulanabilir.Bu tür tedavileri alan kişilere de rekonstrüksiyon işlemi yapılabilir.Tedavi planlaması, zamanlaması ve kullanılan teknikler değişmekle beraber her iki tedavi de rekonstrüksiyona engel değildir Ek girişimler

Meme rekonstrüksiyonu sonrası yeniden yapılan meme , meme başından yoksundur.Bu bakımdan kişilerin isteklerine göre daha önce oluşturulmuş meme dokusuna meme ucu yapılabilir. Kimi hastalarımızda ise tatuajlar ile meme başı rengi oluşturulabilir.

Özel Jimer Hastanesi

Özel Jimer Hastanesi olarak ’’Sağlığa dair herşey’’ sloganıyla hedefimiz, sadece ilimizde değil bölgemizde referans hastane olarak konumlanmaktır. Siz değerli hastalarımızın memnuniyeti, bu hedefimize ilerlemekte en belirleyici motivasyon kaynağı olacaktır.