facebook-icon twitter-icon google-icon instagram-iconJimer Tv

444 45 67

0224 470 22 22 - 0224 470 33 33
Özlüce 0224 414 01 11

Fötal Ekokardiyografi

Doğumsal kalp hastalıklarının gebelik sırasında tanısı mümkündür. Hamilelik sırasında anne adaylarına renkli Doppler eko cihazları ile yapılan incelemelerle (fetal ekokardiyografi) bebekde doğuştan kalp hastalığı veya ritm bozukluğu olup olmadığı anlaşılabilir. 16-18 gebelik haftasında bebeğin kalbi fetal ekokardiyografik inceleme ile görüntülenebilir. Annede diyabetes mellitus olması durumunda bebekte kalp hastalığı ortaya çıkma sıklığı % 3-7 arasındadır. Kan şekerinin iyi kontrol edilememesi halinde risk en yüksektir.Annede bağ dokusu hastalıklarından birisinin olması (sistemik lupus eritematozus gibi) durumunda bebekte ritim sorunları ortaya çıkabilir. Annede fenilketonüri olması durumunda çocuklarında doğuştan kalp hastalığı sıklığı normal popülasyonun 10 katıdır. Kan uyuşmazlığı anne karnında bebekte kansızlığa ve kalp yetmezliğine neden olabilir. İleri anne yaşı bebeklerde doğumsal bozukluklara daha sıklıkla neden olur. Gebelik sırasında kullanılan bazı ilaçlar ve annenin geçirdiği enfeksiyon da bebeğin organ gelişimini bozabilir. Gebelikte daha önce anomalili bebeklerin doğmuş olması durumunda da rizk yüksektir. Gebelik sırasında kadın doğum uzmanı tarafından yapılan ultrasonografik incelemelerde kalpte sıradışı bir durumun farkedilmesi doğumsal kalp hastalığı olasılığını düşündürür. Anne karnında bebek kalp seslerinde ve kalp hızında anormallik olması, ailede doğumsal kalp hastalığı öyküsü olması, fötal ekokardiyografi yapılmasını gerektirir. Genellikle de 16. haftadan itibaren yapılabilir.

Özel Jimer Hastanesi

Özel Jimer Hastanesi olarak ’’Sağlığa dair herşey’’ sloganıyla hedefimiz, sadece ilimizde değil bölgemizde referans hastane olarak konumlanmaktır. Siz değerli hastalarımızın memnuniyeti, bu hedefimize ilerlemekte en belirleyici motivasyon kaynağı olacaktır.