facebook-icon twitter-icon google-icon instagram-iconJimer Tv

444 45 67

0224 470 22 22 - 0224 470 33 33
Özlüce 0224 414 01 11

Kalp hastalığı olan çocuklarda ilk belirtilere dikkat !

Dünyada doğuştan kalp hastalıkları canlı doğan bebekler arasında binde 5-8 oranında görüldüğü rapor edilmektedir. Bilindiği gibi çocukların bir kısmında üfürümler bazen çok ciddi bir kalp hastalığının ilk belirtisi olabilmekte ve hastalık bulgu vermeden sessiz sedasız ilerliyebilmektedir. Bu nedenle çocuk hekimleri rutin muayene sırasında çocuğun kalbinde “üfürüm” ismi verilen bir ses duyduklarında, eğer masum bir üfürüm olmadığını düşünürlerse bir çocuk kardiyoloji uzmanına yönlendirmektedirler. 
Dudaklarda ve tüm vücutta morarma özellikle bebeklerde ilk önce doğuştan bir kalp hastalığını akla getirmektedir. Özellikle yenidoğan döneminde eforla, ağlama ve beslenme ile birlikte morarma artıyorsa, bu durum kalp hastalığı açısından çok önemli bir belirtiyi oluşturur. Bu nedenle morarması olan her bebek ve çocukta mutlaka kardiyolojik muayene ve bunu tamamlayan oksijen satürasyonlarının ölçümü, ekokardiyografi, EKG gibi kalp testlerin yapılması gerekmektedir. 
Bazan çocuklarda kalp yetmezliği bulguları net bulgu vermeyebiliyor. Örneğin büyüme ve gelişme geriliği henüz tanı konmamış gizli bir doğuştan kalp hastalığının bulgusu olabilmektedir. Bu nedenle büyüme ve gelişme sorunu olan çocuklarda özellikle kalp kası hastalığı olup olmadığının saptanması hayati önem taşımaktadır. 
Çocuklarda göğüs ağrısının en sık nedenini kalp hastalıkları olmamakla birlikte, bazı ölümcül kalp hastalıklarının ilk belirtisi olması nedeni ile her göğüs ağrısı mutlaka ciddiye alınmalı ve aksi gösterilinceye kadar yakından takibinin ve kardiyolojik kontrolünün yapılması gerekmektedir. Çocukta özellikle spor yaparken göğüs ağrısı varsa mutlaka kardiyolojik testler yapılmalı, kalp kası hastalığı, doğuştan koroner arter anomalisi olup olmadığı araştırılmalıdır. 
Bayılma çocukluk döneminde kalp hastalığının önemli bulgularından birisidir. Her ne kadar nörolojik ve metabolik nedenlere bağlı olarak da görülse de bunun dışında kalp kası hastalıkları ve kalp ritim anormallikleri nedenleriyle de oluşabilmektedir. Bu durumda çocuk kardiyoloji merkezlerinden birinde, kalbin hem anatomik yapısının ekokardiyografi ile ve hem de ritim düzeninin EKG (elektrokardiyografi) ile incelenmesinin büyük önemi vardır. 
Kalp ritminde, gerek dinlenme anında gerekse efor sonrasında oluşan çarpıntılar çok önemli olup, EKG ile kalp ritim anormalliği olup olmadığı araştırılmalıdır. 
Çocukluk döneminde çabuk yorulma, bazal metabolizmanın artmış olması ile ilişkili olabileceği gibi, tiroid hastalıkları, özellikle demir eksikliğine bağlı olan kansızlık gibi durumlarda da görülebilir. Ancak, açıklanamayan çabuk yorulma ve eforla birlikte ortaya çıkan solunum sıkıntısı varsa mutlaka kardiyoloji muayenesini gerektirir. 
Çocukluk döneminde kalp hastalığının bir başka bulgusu bebeklerin emerken veya özellikle uykuda yastığı bile ıslatan terlemelerinin olmasıdır. Her ne kadar başka nedenleri de olmakla birlikte, zaman kaybetmeden ilgili bir uzmana başvurulmalı, terlemenin nedeni araştırılmalı ve gerekiyorsa ayrıntılı kalp muayenelerinin yapılması gerekmektedir. 

Özel Jimer Hastanesi

Özel Jimer Hastanesi olarak ’’Sağlığa dair herşey’’ sloganıyla hedefimiz, sadece ilimizde değil bölgemizde referans hastane olarak konumlanmaktır. Siz değerli hastalarımızın memnuniyeti, bu hedefimize ilerlemekte en belirleyici motivasyon kaynağı olacaktır.