Çocuklardaki göğüs ağrısı genellikle kalp dışı nedenlere bağlıdır. Ama bununla birlikte hasta çocuk ile onun anne ve babasında önemli bir endişeye ve paniğe neden olur. 

Bu paniğin nedeni çocuklarının ani ölüm olasılığıdır. Ancak çocukluk yaş grubunda ani ölüm, özellikle aniden kalple ilgili olan beklenmedik ölümler son derece nadirdir.
 
Çocuklarda ve ergenlik yaşlarında göğüs ağrısı sık karşılaşılan genel bir problem olmasına rağmen, yapılan çalışmalarda çocuk acil polikliniklerine başvuran hastaların binde 2-3 kadarında saptandığı bildirilmiştir. Çocukluk yaş grubunda göğüs ağrısı genellikle masum nedenlere bağlıdır. Ancak tedavisi güçtür ve tekrarlayabilir. Ayrıca çocuğun veya ergenin hayatını değiştiren etkileri vardır. Göğüs ağrısı olan çocukların yarısı hastalık esnasında okuldan geri kalır. 
 
Çocukluk yaş grubunda göğüs ağrısı en sık 11-13 yaşları arasında görülür. Daha erken yaşlarda görülen ağrılarda organik nedenler ön planda olabilir. Ergenlik çağında ise psikojenik nedenler sıktır veya sebebi belirlenemeyen ağrılardır. Kız ve erkek çocuklarda genellikle aynı oranlardadır.
 
Ancak sebebi her ne olursa olsun, mutlaka göğüs ağrısı ciddiye alınmalı, özellikle eforla birlikte artıyorsa, gece uykudan uyandırıyorsa veya ateş yüksekliği ile birlikte ise bir sağlık kuruluşunda veya bir çocuk kardiyoloji merkezinde muayene ettirilmelidir.