CHECK UP  NEDİR VE NİÇİN GEREKLİDİR ?

Sağlık sorunu olmayan bir kişinin, subklinik(gizli) veya olası  hastalıklarının, erken dönemde  Saptanması ve önlem alınmasını (birincil korunma ) amaçlayan; yaş,cinsiyet ,bireysel konum ve durumuna göre ,genetik ve çevresel faktörler dikkate alınarak yapılan sağlık taraması ve  değerlendirilerek  çözüm üretilmesi  check up olarak tanımlanabilir .

İleri evrelerde tedavisi zorlaşan sağlık sorunlarıve ciddi hastalılar; hasta ve ailesi için yıpratıcı bir sürece yol açıyor. Özellikle aile öyküsü olan kişilerde, yılda bir kez yapılan uygun sağlık taraması ile öngörülebilir hastalıkların  erken teşhisi ve ardından planlanan tedavi, hayat kurtarıcı olabiliyor;

NEDEN MUAYENE OLMALIYIM ?

Check up, sadece tahlil ve digital ve ultra tanısal tetkiklerden ibaret bir inceleme değildir. Hastalık oluştuktan sonra yapılan tetkikler de check-up değil, yeni oturmuş hastalığın tanı ve tedavi planlamasıdır.Ayrıntılı muayene ve laboratuar verilerinin, sağlıklı ve güncel analizi ve hasta ile birlikte değerlendirilip, çözüm üretilmesi gerekir..

NEDEN YAPTIRMALIYIM ?

İleride hastalığa dönüşebilecek ciddi ve değiştirilebilir major  riskleriniz (prediyabet ,prehipertansiyon ,subklinikkalp yetmezliği ve potansiyel ani  kardiyak olaylar(ani ölüm ,inme,kalp krizi ,hipertansiyon krizi  vb.)  tespit edilebilir ve gereği yapılarak hayat kurtarıcı olur .

Hastalıklarınızın erken teşhis ve tedavisinde önemli rol oynar.

NE ZAMAN VE SIKLIKTA YAPTIRMALIYIM?

 Ailevi ve genetik geçişli bir hastalık şüphesinde veya Erişkin yaşlarda herhangi bir şikayet ya da endişeniz olmasa bile, yılda 1 kez sağlık kontrolünden geçmek daha bilinçli ve mutlu yaşamınız için  yararlıdır.

Yıllık sağlık kontrolünde, hekiminizin önceki yıla ait sonuçları karşılaştırması ve sağlığınızdaki değişimleri ve riskleri izlemesi ve optimal değerlendirmesi açısından önemlidir.

CHECK-UP’A GELİRKEN YAPILMASI GEREKENLER.

• Check-up’a gelmeden önce mutlaka randevu alınız.

• Size randevu verilen gün ve saatte hastanemize gelmenizi rica ederiz.Mazeret durumunda, yeni randevu alınız .Muayene, tetkikleriniz ve değerlendirmeler  öğle saatlerinde bitecektir.

• Daha önce (son 6 ay) yapılmış test ve tetkik sonuçlarınız varsa lütfen getiriniz.

• Randevu günü hiçbir şey yemeden ve içmeden sabah aç karnına geliniz (10-12 saat aç olarak). Sigara içmeyiniz.

• Check-up’a gelmeden 48 saat önce,doktorunuzca mutlaka alınması gerekli görülenler dışında,vitamin ve besin takviyesi ilaçlarınızı kesiniz.

• Check-up’tan bir gün önce, gaz yapıcı şeyler; çiğ sebze,baklagiller,meyve,sütlü gıdalar,gazlı ve kolalı içecekler vb. tüketmeyiniz,alkollü içecek içmeyiniz.

• Mevcut ilaçlarınızın  adlarını ve dozajlarını,.şikayetlerizi ,tıbı ve cerrahi öykünüzü bilmek isteriz

•  Hamile veya ihtimali varsa ,işlemlere başlamadan önce mutlaka doktorunuza bildiriniz.

• Kadınlar için check-up’ın mensturasyon (adet) günlerine rastlamaması tavsiye olunur.

 

CHECK-UP SIRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER

• Laboratuar tetkiklerinizin yapılması,

• Kapsamlı sağlık bilgilerinizin alındığı dahiliye muayenesi,

• Check –up kapsamına göre diğer branş muayenelerinizin yapılması,• Radyolojik tetkiklerin yapılması

• Dinlenme ve sağlıklı  kahvaltı 

• Tıbbi süreç ve  hekimle birlikte  sonuçların değerlendirilmesi

 • Tüm bu işlemlerde  hostesimiz size refakat edecektir.

 

Sağlığınıza Özen gösterdiğiniz ve bizi tercih ettiğiniz için tebrik ve  teşekkür ederiz…

Check-up nedir?

Bir kişinin belli aralıklarla tam bir sağlık kontrolünden geçirilmesine Check-up denir. Check-up yaptıracak olan çocuğun her hangi bir yakınması olması gerekmez. 

Çocuklarda Check-up neden yaptırılmalı? 

Yıllık check-up kontrolleri çocuğunuzun bulunduğu yaş ile uyumlu olarak, hem bedensel ve hem de ruhsal anlamda, büyüme ve gelişmesinin sağlıklı bir şekilde olup olmadığını anlamak için yapılır. Bu sayede çocukluk dönemi hastalıkları, aşıları, bedensel ve ruhsal gelişimi ile ilgili bir problem varsa bunun erken dönemde belirlenmesi mümkün olur. Check-up sonrası erken tanı ve tedavi ile bu sağlık sorunu giderilmiş olur. Ayrıca çocuğun gelişiminin sağlıklı bir şekilde devam edip etmediği de tam olarak ortaya konmuş olur.

Çocuklara belirli aralıklarla check-up yaptırılması neden önemlidir?

Çocuklar bilindiği gibi hızlı büyürler ve her ayın veya her yaşın kendine has özellikleri vardır. Anne-babalar günlük telaş içinde, çocuklarının büyüme ve gelişmeleri ile ilişkili bazı ayrıntıları gözden kaçırabilirler. İşte belirli aralıklarla yapılacak olan check-up kontrolleri, çocuğunuzun sağlıklı büyüme ve gelişme süreci gösterip göstermediğini doktorunuzla tartışma ortamı sağlar. Böylece hem çocuk ve hem de anne-baba sürecin sağlıklı bir şekilde devam edip etmediğini öğrenmiş olur. Eğer bir problem varsa da erken tanı ve tedavisinin yapılması yoluna gidilir. Ayrıca çocuğunuzdaki büyüme-gelişme, uyku, konuşma, davranış bozuklukları "ciddi boyutta" ise bir an önce ilgili uzmanlık alanına yönlendirilir.

Check-up zamanlaması nasıl olmalı?

Çocuklar ilk doğduklarında muayene olurlar, daha sonra;

İlk 6 ayda ayda bir,

İkinci 6 ayda 2 ayda bir,

Bir yaşından sonra 3 ayda bir,

2-7 yaş arasında yılda bir,

8-17 yaş arasında 2 yılda bir defa check-up yaptırılması uygundur.

Çocuklara check-up sırasında

• Tepeden tırnağa tam bir sistemik muayene yapılır.

• Aşılanma durumu gözden geçirilir, eksik aşıları var mı bakılır.

• Ruhsal ve bedensel büyüme ve gelişmesi gözden geçirilir,

• Yaşına uygun beslenme önerileri verilir.

• Yaş grubuna uygun tahlil ve tetkikler yapılır.

Çocuklar için Check-up içeriği

Muayene

Çocuğunuz "çocuk hastalıkları uzmanı" tarafından muayene edilir, bu muayene sırasında;

• Ağırlığı,

• Boyu,

• Baş çevresi (18 aylık oluncaya kadar.)

• Vücut ısısı,

• Nabzı (kalp hızı),

• Solunum sayısı ve solunumun özellikleri,

• Kan basıncı (tansiyonu),

• Genel görünümü, duruşu, omurgası ve omurgasının düzgünlüğü,

• Cildi,

• Başı, burnu ve kulakları,

• Dudakları, diş etleri, damakları, dili, dişleri ve boğazı,

• Boyun yapısı,• Göğsü, kalp ve akciğerleri,

• Karın ve karın içi organları (karaciğer, pankreas, dalak, mide ve bağırsaklar)

• Cinsel organları ve cinsel gelişmesinin yaşına uygunluğu,

• Elleri ve kolları, ayakları ve bacakları,

• Sinir sistemi muayene edilir.

• Büyüme ve gelişmesinin yaşına uygun olup olmadığı değerlendirilir.

• Çocuğunuza 6. ve 8. aylar arasında pedagog tarafından Denver gelişme testi uygulanır. 

 

Check-up tahlilleri

• Hemogram: Tam kan sayım,

• TİT: Tam idrar tahlili,

• Açlık kan şekeri,

• Üre: Böbrek fonksiyon testi,

• SGOT-SGPT: Karaciğer fonksiyon testleri,

• Hepatit B taraması (HBsAg-Anti HBs)

• Total Kolestrol

• LDL Kolestrol

• HDL Kolestrol

• TSH, FT4

• Kreatinin

• Demir, Demir Bağlama Kapasitesi

• Ferritin 

• 25 (OH) D3

• Dışkı mikroskopisi: Dışkıda parazit yumurtası için yapılır

 

Check-up tetkikleri

• Batın ultrasonu: Karın içi organlarının değerlendirmesi için yapılır.

• Kalp EKG: Kalbin ritim bozukluğunu belirleme amacıyla yapılır.

• Kalp renkli Doppler ekokardiyografi: Kalple ilgili yakınmaları için yapılır.(gerekli değilse yapılmaz)

• PA akciğer grafisi: Göğüs ve akciğer hastalıklarının taraması için yapılır. (eğer gerekli değilse X ışınına maruz kalmaması açısından yapılmaz)

 

Ek muayeneler:

Ortopedi muayenesi (gerekli değilse yapılmaz)Bu muayene, çocuk yürümeye başladıktan sonraki 3 ay içerisinde, ortopedist tarafından gerçekleştirilir. Muayene sırasında çocuğun iskelet yapısı, ayaklarının üzerine basması ve yürümesi değerlendirilir.
Diş hekimi muayenesi (gerekli değilse yapılmaz)Çocuğunuz ağız ve diş sağlığı yönünden gözden geçirilir ve dişlerin gelişmesi değerlendirilir. Bu muayene 2 yaşında ve daha sonra 6 yaşından itibaren her yıl bir defa yaptırılmalıdır. (Jimer Hastanesi Ağız ve Diş Hastalıkları Bölümünde, çocuklarınızın diş muayeneleri her 6 ayda bir defa (ücretsiz olarak) yapılmaktadır.
Göz hastalıkları muayenesi (gerekli değilse yapılmaz)Çocuğunuz 2 yaşını doldurunca gözlerinin yapısı, görmesi ve şaşılık yönünden değerlendirilir. Göz muayenesi okul öncesi dönemde tekrarlanmalıdır. (Çocuğunuzda gizli şaşılık olabilir)
Odyometrist (İşitme teknisyeni) muayenesi (gerekli değilse yapılmaz)Doğduğu zaman bebeğinize işitme testi yapılır. Eğer doğumda yapılmamışsa 4-6 yaşlarındayken check-up sırasında işitme testi yapılmalıdır.

LABORATUVAR İNCELEMELERİ

Hemogram Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.

Sedimantasyon

Tam İdrar Tahlili Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Albumin Glukoz (Açlık Kan Şekeri) Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.

İnsülin Direnci

Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Kreatinin Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Trigliserid

Alkalen Fosfataz (ALP) Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

Potasyum Güçsüzlüğün araştırılmasında kullanılır.

ANTİ-HBs, HBsAg Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

CRP (Kantitatif)

SGOT , SGPT Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

Ferritin

Ürik Asit Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.

TSH -Serbest t4 Tiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.

RADYOLOJİK İNCELEMELER

Mammografi Meme kanserinin erken tanısında kullanılır

RT Akciğer PA Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

US Tüm Abdomen  Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

KARDIYOLOJİK İNCELEMELER

Kardiyovasküler Stres Test (Treadmill,bisiklet,farmakolojik)

EKG (Elektrokardiografi) Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

MUAYENELER

Muayene (Dahiliye )

LABORATUVAR İNCELEMELERİ

Hemogram Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.

Sedimantasyon

Tam İdrar Tahlili Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Albumin Glukoz (Açlık Kan Şekeri) Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.

İnsülin Direnci

Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Kreatinin Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Trigliserid

Alkalen Fosfataz (ALP) Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

Potasyum Güçsüzlüğün araştırılmasında kullanılır.

Anti HBS-HBS AG Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

CRP (Kantitatif)

SGOT , SGPT Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

Ferritin

Ürik Asit Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.

TSH -Serbest t4 Tiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.

RADYOLOJİK İNCELEMELER

RT Akciğer PA Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

US Tüm Abdomen  Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

KARDIYOLOJİK İNCELEMELER

Kardiyovasküler Stres Test (Treadmill,bisiklet,farmakolojik)

EKG (Elektrokardiografi) Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

MUAYENELER

Muayene (Dahiliye )

LABORATUVAR İNCELEMELERİ

Hemogram Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.

Sedimantasyon

Tam İdrar Tahlili Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Albumin Glukoz (Açlık Kan Şekeri) Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.

İnsülin Direnci

Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Kreatinin Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Trigliserid

Alkalen Fosfataz (ALP) Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

Potasyum Güçsüzlüğün araştırılmasında kullanılır.

HBsAg Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

CRP (Kantitatif)

SGOT , SGPT Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

Ferritin

Ürik Asit Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.

TSH -Serbest t4 Tiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.

PSA Serbest (Prostat Spesifik Antijen)-PSA Total (Prostat Spesifik Antijen)

RADYOLOJİK İNCELEMELER

RT Akciğer PA Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

US Tüm Abdomen  Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

KARDIYOLOJİK İNCELEMELER

Kardiyovasküler Stres Test (Treadmill,bisiklet,farmakolojik)

EKO (Opsiyonel)Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

EKG (Elektrokardiografi) Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

MUAYENELER

Muayene (Dahiliye )

Muayene (Kardiyoloji-Opsiyonel)

LABORATUVAR İNCELEMELERİ

Hemogram Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.

Sedimantasyon

Tam İdrar Tahlili Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Albumin Glukoz (Açlık Kan Şekeri) Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.

İnsülin Direnci

Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Kreatinin Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Trigliserid

Alkalen Fosfataz (ALP) Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

Potasyum Güçsüzlüğün araştırılmasında kullanılır.

ANTİ-HBs, HBsAg Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

CRP (Kantitatif)

SGOT , SGPT Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

Ferritin

Ürik Asit Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.

TSH -Serbest t4 Tiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.

RADYOLOJİK İNCELEMELER

Mammografi Meme kanserinin erken tanısında kullanılır

RT Akciğer PA Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

KARDIYOLOJİK İNCELEMELER

Kardiyovasküler Stres Test (Treadmill,bisiklet,farmakolojik)

EKO (Opsiyonel)Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

EKG (Elektrokardiografi) Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

MUAYENELER

Muayene (Dahiliye )

Muayene (Kardiyoloji-Opsiyonel)

Muayene (Jinekoloji) Servikal veya Sitoloji yayma preparatlar (PAP SEMAR) ile