Hormonların insan üzerine etkileri anne karnında başlamakta ve ömür boyu sürmektedir. Özellikle çocukların büyüyebilmesi ve fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için hormonların düzenli ve yeterli miktarlarda salgılanması gerekir. 

Alt Dalları

 • Çocukluk Çağının Sık Görülen Endokrin Sorunları
 • Konjenital (Doğumsal) Hipotiroidi
 • Çocuklarda D Vitamini İle İlgili Hastalıklar
 • Çocuk ve Ergenlerde Tiroid Bezi Hastalıkları
 • Çocuk ve Ergenlerde Cinsiyet Gelişim Bozuklukları
 • Yavaş Büyüme- Kilo Alamama - Boy Kısalığı
 • Çocuklarda Obezite
 • Çocuklarda Şeker Hastalığı
 • Erken ve Gecikmiş Ergenlik
 • İskelet Displazileri
 • Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları
 • Diyabetes İnsipidus
 • Çocuk ve Ergenlerde Kemik Sağlığı

Hormonların insan üzerine etkileri anne karnında başlamakta ve ömür boyu sürmektedir. Özellikle çocukların büyüyebilmesi ve fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için hormonların düzenli ve yeterli miktarlarda salgılanması gerekir.

Konjenital hipotiroidi (Doğumsal hipotiroidi) çocuklarda zeka geriliğinin en sık sebebidir. Görülme sıklığı yaklaşık 3000 canlı doğumda birdir. Ülkemizde bazı hastalıkların erken tanısı için yenidoğan tarama testleri yapılmaktadır.

Vitamin ve mineral eksikliğinin en sık nedeni dengesiz beslenmedir. Hayatımıza giren fast-food türü beslenme tarzına yoğun tempo nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanamama eklenince tablo daha da ağırlaşmaktadır.

Çocukluk ve ergenler arasında tiroid bezinin hastalıkları önemli bir yer tutmaktadır. Bezin az (hipotiroidi) ya da çok çalışmasına (hipertiroidi) göre belirti ve bulgular değişebilmektedir.

Cinsiyet gelişim bozuklukları aileleri tedirgin eden bir durumdur. Tanıda gecikme, kimlik çıkarılmasından tutunda meraklı yakınların ve tanıdıkların sorularına muhatap olmak, ailelerin stresini daha da artırmaktadır.

Kilo alamama, zayıflama, büyümede yavaşlama ve boy kısalığı önemli hastalıkların belirtisi olabilir. Aileler bu durumu çocuklarını akranlarıyla kıyasladıklarında ve giysi boyutlarının değişmediğini gördüklerinde anlarlar.

Obezite çağımızın en önemli sağlık sorunudur. Ülkemizdeki çocukların yaklaşık %20’si şişman grupta yer almaktadır. Dengesiz beslenme, hormon bozuklukları ve genetik hastalıklar  obeziteye neden olabilmektedir.

Çocuklarda şeker hastalığı denildiğinde hemen akla tip 1 diyabet gelmektedir. Obezitenin yaygınlaşmasıyla tip 2 diyabet görülme sıklığında ciddi bir artış göze çarpmaktadır.

Ergenlik sorunları (erken ve gecikmiş ergenlik) çocuklar ve aileler için ciddi bir endişe kaynağıdır. Sanayileşmeyle birlikte havanın, suyun, yiyecek ve içeceklerin kirlenmesi sonucu erken ergenlik görülme sıklığı artmıştır.

İskelet displazileri dediğimiz hastalık grubu genetik geçişli hastalıklar içinde yer almaktadır. Çok farklı tipleri bulunmaktadır. Bazıları geç belirti verebildiğinden tanı koyabilmek zordur.

Böbreküstü bezleri hayati önem taşımaktadır. Buradan kortizon ve tuz tutucu hormonlar salınmaktadır. Eksikliğinde adrenal yetmezlik, aşırı salgılandığında ise şişmanlıkla giden cushing sendromu ortaya çıkmaktadır.

Diyabetes insipidus aşırı su kaybı ile giden bir hastalıktır. Su tutucu hormon (ADH) ya salınamamakta ya da böbrekte etkisini gösterememektedir. Bunun sonucunda çok su içme, fazla miktarda ve sık idrara çıkma

Çocuk ve ergenler için kemik sağlığı büyük önem taşımaktadır. Erişkin dönemdeki kemik rezervimiz bu dönemde kazanılmaktadır. Kazanım yeterli olmazsa kemik zayıflığı (osteopeni, osteoporoz, osteomalazi) ortaya çıkar.