Klinik laboratuvarlarımız, ulusal ve uluslararası alanda kabul görmüş kalite kontrol sistemleri ile uyumlu biçimde çalışmaktadır

Biyokimya

Glukoz Üre Kreatinin Ürik asit Protein(total) Albumin AST(SGOT) ALT(SGPT) Gamma Glutamiltrasferaz(GGT) Alkalen Fosfataz (ALP) Amilaz Bilurubin,Total Bilurubin,Direkt Kolesterol,total Trigliserit HDL-Kolestrol LDL-Kolestrol(Direkt) LDH Kreatin Kinaz(CK),total Kreatin Kinaz-MB (CK-MB) Demir (Fe) Demir bağlama kapasitesi (UIBC) Sodyum Potasyum Klor Kalsiyum Magnezyum Fosfor (P) Glikolize Hemoglobin(HbA1C)% ASO(kantitatif) CRP(kantitatif) RF(kantitatif) Etil Alkol HORMON Ferritin Folik asit Vitamin B12 Serbest T3 Serbest T4 TSH FSH LH Estradiol (E2) Prolaktin (PRL) Beta Hcg IgE PSA PSA(serbest) HBs Ag Anti HBs Combi(Anti HIV-P24 Ag) Anti HCV CEA-Karsinoembriyojenik antijen CA 19-9 CEA 15-3 Troponin I D-Dimer

Hemotoloji

Sedimantasyon Hemogram Periferik yayma Protrombin zamanı APTT Kanama zamanı Pıthtılaşma zamanı

Mikroskobi

İdrar Biyokimyası İdrar Mikroskopisi Gebelik testi (idrar) Dışkıda selobant Gaitada Gizli Kan Gaitada Rotavirüs Antijeni Gaitada Adenovirüs Antijeni Gaiatada Amip Antijeni Gaitada Helicobakter Antijeni Gaitada parazit aranması

Seroloji

VDRL Card Test Hbs Ag Card Test HCV Card Test HIV Card Test HEMOTOLOJİ Kan Grubu ve Rh Cross Match Coombs, indirekt İndirekt Coombs, titremetik Coombs, direkt SEROLOJİ Brucella aglütinasyon (Rose Bengal) Brucella tüp aglutinasyon (Wright testi) Salmonella grup aglütinasyon Grubel Widal (Salmonella ag.)

Mikrobiyoloji

Abse Kültürü Balgam Kültürü İdrar Kültürü Vajen Kültürü Kan Kültürü Gaita Kültürü Plevra Sıvısı Kültürü Periton Sıvısı Kültürü Yara Kültürü Kulak Kültürü BOS Kültürü Boğaz Kültürü Burun Kültürü Vücut Eklem Sıvısı Kültürü Boyasız mikroskopik inceleme Antibiyotik Duyarlılık Testi Kültür ve Antibiyogram Duyarlılık Testi (KAHT) Spermiyogram ogtt 50 ogtt75 ogtt 100 ogtt 75 gebelerde kültür ortam