Nöroloji Kliniği bünyesinde Beyin Damar Hastalıkları (İskemik İnme, Beyin Kanamaları), Baş Ağrısı, Baş Dönmesi,

Demiyelinizan Hastalıklar (multipl skleroz), Epilepsi, Nörodejeneratif Hastalıklar (Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı), Nöromusküler hastalıklar, Periferik Sinir Sistemi Hastalıkları, Nöro-oftalmolojik Hastalıklar (göz nörolojisi) konusunda ayaktan ve yatarak tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.