Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.  Özel Jimer Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nde son teknolojik ve modern tedavi yöntemleri tecrübeli ve alanında uzman kalp takımı tarafından kullanılmaktadır.

Kalp ve Damar Hastalıkları konusunda tecrübeli kalp takımı, ekip ruhu içinde çalışarak hasta için uygulanabilecek en doğru tedaviye birlikte karar vermektedir.

Hayati hayati önem arz eden kalp anomalilerinin tedavisi ile her yaşta görülen ritim bozuklukları, modern tedavi yöntemleriyle ortadan kaldırılmaktadır. Kalp pili yerleştirilmiş hastalarda post op ilk 1 yıl içinde ve anjio sonrası enfeksiyon ve kanama gibi komplikasyon oranı %0’dır.

Kardiyoloji Kliniği

Kardiyoloji son 30-40 yıl içerisinde tahminlerin ötesinde bir gelişme kaydetmiştir ve bu gelişmeler artarak devam etmektedir.

Koroner Arter Hastalığı

Koroner arter hastalığında, kalbin yüzeyindeki kalp kasına gerekli oksijen ve besin maddelerini taşıyan damarlar (arterler) etkilenir.

Kapak Hastalıkları

Kalpte 4 adet kapak bulunur. Yaşamın herhangi bir döneminde, çeşitli sebeplere bağlı olarak, bu kapakların bir veya birden fazlasında sorun çıkabilir.

Damar Hastalıkları

Anevrizma, büyük damarların balonlaşması anlamına gelmektedir ve hayati tehdit oluşturur. Bu balonlaşma hemen kalp çıkımında (göğüs boşluğunda) olabildiği gibi, karın boşluğunda da olabilir. 4 cm.’nin üzerindeyse mutlaka ameliyat edilmelidir.

Ritim Bozuklukları

Kalbimiz dört odacığa bölünmüştür. Üstten alta doğru bölündüğünde, kalbimizin iki yarısından her birindeki odacıklar, üst ve alt odalar olacak şekilde iki bitişik pompa oluştururlar.

Doğuştan Kalp Hastalığı

Doğuştan kalp hastalıkları, hamileliğin erken dönemlerinde ortaya çıkan, bebek doğduğu andan itibaren kalbinde bulunan yapısal hastalıklardır.

Kardiyoloji son 30-40 yıl içerisinde tahminlerin ötesinde bir gelişme kaydetmiştir ve bu gelişmeler artarak devam etmektedir.

Koroner arter hastalığında, kalbin yüzeyindeki kalp kasına gerekli oksijen ve besin maddelerini taşıyan damarlar (arterler) etkilenir.

Kalpte 4 adet kapak bulunur. Yaşamın herhangi bir döneminde, çeşitli sebeplere bağlı olarak, bu kapakların bir veya birden fazlasında sorun çıkabilir.

Anevrizma, büyük damarların balonlaşması anlamına gelmektedir ve hayati tehdit oluşturur. Bu balonlaşma hemen kalp çıkımında olabildiği gibi

Kalbimiz dört odacığa bölünmüştür. Üstten alta doğru bölündüğünde, kalbimizin iki yarısından her birindeki odacıklar, üst ve alt odalar olacak şekilde iki bitişik pompa oluştururla

Doğuştan kalp hastalıkları, hamileliğin erken dönemlerinde ortaya çıkan, bebek doğduğu andan itibaren kalbinde bulunan yapısal hastalıklardır.