Doğum tarihi/Yeri :

1979/ Fatsa

Tıp Eğitimi :

1997-2003 Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi:

2004-2009, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doçentlik Ünvanı:

Temmuz 2018

Yurtdışı Tecrübe:

2013-2014, University of Texas Southwestern Medical Center (Dallas), Kadın Ürolojisi Bölümü-Fellowship

  • Kadın Ürolojisi
  • Ağrılı mesane sendromu
  • İnkontinans (İdrar Kaçırma)
  • Pelvik organ prolapsusu (Sarkmalar)
  • Nöroüroloji
  • Prostat Hastalıkları
  • Mesane bozuklukları, mesane tümörleri
  • İnfertilite

Doç.Dr. : Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü (2015 - Devam Ediyor.)

. Fertilite Kavramı, Lisans, 2016 - 2017

. Ürolojide Görüntüleme Yöntemleri (Diğer Yöntemler), Lisans, 2016 - 2017

. İşeme Fizyolojisi ve İnkontinans Kavramı, Lisans, 2016 - 2017

. Obstrüktif Üropati Fizyopatolojisi, Lisans, 2016 - 2017

. Böbrek Transplantasyonu, Lisans, 2016 - 2017