Doğum Yeri: Sinop-Ayancık
Medeni Hali:
 Evli ve üç çocuk babası

Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıpta uzmanlık: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yan dal uzmanlık: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji

  • Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
  • Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
  • Doçentlik 2008
  • Profesörlük 2014