İlkelerimiz

İlkelerimiz

 •   İnsana Saygı
 •   Çalışan, Hasta, Hasta Yakını Memnuniyeti
 •   Tıbbi Etiğe Bağlılık
 •   Güven
 •   Özel Hayata Saygı
 •   Samimiyet
 •   Dürüstlük
 •   Tarafsızlık
 •   Şeffaflık
 •   Hakkaniyet
 •   Dayanışma
 •   Ekip Anlayışı
 •   Sürekli Eğitim, Gelişim