Gastroenteroloji uzmanlarının çalıştığı alanlar oldukça geniştir ve iki ana başlığa ayrılır.

Gastroenteroloji Nedir?

Gastroenteroloji uzmanlarının çalıştığı alanlar oldukça geniştir ve iki ana başlığa ayrılır. Birincisi; Gastrointestinal kanal dediğimiz yemek borusu (ösefagus), mide, ince barsaklar, kalın barsaklar (kolon) ve makat bölgesi(anüs) hastalıklarıdır. İkincisi ise; Karaciğer ve safra yolları (hepatobiliyer sistem) hastalıklarıdır.

Kanal Hastalıkları

Yemek borusu (ösefagus) hastalıkları : Reflü hastalığı yemek borusunda yutma güçlüğü yapan başta ösefagus kanserleri olmak üzere diğer hastalıklardan polip, divertikül, yemek borusuna kaçan her türlü yabancı cisim ve içilen zararlı çamaşır suyu, yağ çözücü gibi zararlı içeceklerin neden olduğu yaralanmaların, yemek borusundan kaynaklanan her türlü kanama ve yabancı cisimlerin yol açtığı hastalıklara tanı konup tedavisi gastroenteroloji uzmanları tarafından yapılmaktadır.

Mide Hastalıkları

Yemek borusu (ösefagus) hastalıkları : Reflü hastalığı yemek borusunda yutma güçlüğü yapan başta ösefagus kanserleri olmak üzere diğer hastalıklardan polip, divertikül, yemek borusuna kaçan her türlü yabancı cisim ve içilen zararlı çamaşır suyu, yağ çözücü gibi zararlı içeceklerin neden olduğu yaralanmaların, yemek borusundan kaynaklanan her türlü kanama ve yabancı cisimlerin yol açtığı hastalıklara tanı konup tedavisi gastroenteroloji uzmanları tarafından yapılmaktadır.

İnce Barsak Hastalıkları

12 parmak barsağı (duodenum), ince barsakların birinci kısmı olup mideye pilor halkası dediğimiz bir halkayla bağlanan kısımdır. Duodenum ülserleri ve ülserlere bağlı kanamalar, bu bölgenin darlığına neden olmuş kötü ülser iyileşmeleri nedeniyle olan darlıklar ve çölyak hastalığı dediğimiz kansızlık, çocuklarda büyüme geriliği yapan, ishal ve kilo kaybına neden olan hastalık tanısının konması ve tedavileri yine gastroenterologların uzmanlık alanlarını kapsamaktadır. 

Kolon Hastalıkları

Spastik kolon, ülseratif kolit, crohn hastalığı, divertiküller, polipler ve poliplerin çıkarılması , kolondan olan kanamalara müdahale ve kolon kanserlerin teşhiside gastroenteroloji uzmanlarınca yapılarak ( ameliyat olması gerekenler dışında ) başarılı şekilde tedavi edilmektedir.

Karaciğer Hastalıkları

Karaciğer hastalıkları gastroenteroloji uzmanlarının çalışma alanlarında önemli bir yer işgal eder. Akut veya kronik hepatit yapan nedenler olarak, Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, Hepatit D, alkol ve ilaçlar gibi pek çok nedenin yol açtığı karaciğer hastalıklarından aşıyla korunma ( hepatit A ve B ) dahil kronik hepatitlerin, karaciğer sirozunun, karaciğer sirozunun yol açtığı kanamaların, karın zarında toplanan sıvının (asit)hastalıklarının, sirozun yol açtığı böbrek yetmezliğinin, siroz sonrası gelişen karaciğer kanserlerinin ve karaciğer komasının teşhis ve tedavileri gastroenteroloji uzmanları tarafından yapılır.

Anal Bölge Hastalıkları

Hemoroid, hemoroide bağlı kanama, anal fissür, anal fistül ve rektum kanserlerine teşhis konularak, hemoroid, fissür gibi hastalıkların tedavisini kapsar.

Safra Yolu Hastalıkları

Karaciğer içi ve karaciğer dışı safra yolları hastalıkları, safra kesesi ve safra yolları taşları ve kanserlerinin teşhisi yanında safra kanalı taşlarının çıkarılması, ameliyat şansını yitirmiş safra kanalı kanserlerine stent yerleştirilmesi gibi palyatif tedaviler ERCP yapılarak tedavi edilmesi gastroenteroloji uzmanlarının önemli çalışma alanıdır.

Pankreas Hastalıkları

Pankreas hastalıklarından akut ve kronik pankreatitler, pankreas kistleri ve kanserlerinin teşhisi ve ameliyat edilemeyenlerde stent yerleştirme ve kistlerin boşaltılması gibi durumlarda gastroenteroloji uzmanları önemli işler yapmaktadırlar.

Yemek borusu (ösefagus)  hastalıkları : Reflü hastalığı yemek borusunda yutma güçlüğü yapan başta ösefagus kanserleri olmak üzere diğer hastalıklardan polip, divertikül, yemek  borusuna kaçan her türlü yabancı cisim ve içilen zararlı çamaşır suyu, yağ çözücü gibi zararlı içeceklerin neden olduğu yaralanmaların, yemek borusundan kaynaklanan her türlü  kanama ve yabancı cisimlerin yol açtığı hastalıklara tanı konup tedavisi gastroenteroloji uzmanları tarafından yapılmaktadır.

Yemek borusu (ösefagus)  hastalıkları : Reflü hastalığı yemek borusunda yutma güçlüğü yapan başta ösefagus kanserleri olmak üzere diğer hastalıklardan polip, divertikül, yemek  borusuna kaçan her türlü yabancı cisim ve içilen zararlı çamaşır suyu, yağ çözücü gibi zararlı içeceklerin neden olduğu yaralanmaların, yemek borusundan kaynaklanan her türlü  kanama ve yabancı cisimlerin yol açtığı hastalıklara tanı konup tedavisi gastroenteroloji uzmanları tarafından yapılmaktadır.

12 parmak barsağı (duodenum),  ince barsakların birinci kısmı olup  mideye pilor halkası dediğimiz bir halkayla bağlanan kısımdır.  Duodenum ülserleri ve ülserlere bağlı kanamalar, bu bölgenin darlığına neden olmuş kötü ülser iyileşmeleri nedeniyle olan darlıklar ve çölyak hastalığı dediğimiz kansızlık, çocuklarda büyüme geriliği yapan, ishal ve kilo kaybına neden olan hastalık tanısının konması ve tedavileri yine gastroenterologların uzmanlık alanlarını kapsamaktadır.

Ayrıca karaciğerde sentezlenen safranın 12 parmak barsağına aktığı nokta olan papilla vateri bu bölgede olup, safranın barsağa akışını engelleyen papilla vateri darlığı, kanserleri, safra yolu taşları, safra yolu kanserleri ve komşu organ olarak pankreas hastalıkları ve  kanserlerinin teşhisleri ve ameliyat şansını kaybetmiş hastaların tedavileri de gastroenteroloji uzmanlarınca yapılmaktadır.

Yine ince barsaklarla birlikte yemek borusu, mide, en sık tutulum yeri  olan ince barsak ve kolonuda tutan başta Crohn hastalığı, tüberküloz gibi hastalıkların tanısı ve tedaviside gastroenteroloji uzmanlarınca yapılmaktadır.

Spastik kolon, ülseratif kolit, crohn hastalığı, divertiküller, polipler ve poliplerin çıkarılması , kolondan olan kanamalara müdahale ve kolon kanserlerin teşhiside gastroenteroloji uzmanlarınca yapılarak ( ameliyat olması gerekenler dışında ) başarılı şekilde tedavi edilmektedir.

Karaciğer hastalıkları gastroenteroloji uzmanlarının çalışma alanlarında önemli bir yer işgal eder.  Akut veya kronik hepatit yapan nedenler olarak, Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, Hepatit D, alkol ve ilaçlar gibi pek çok nedenin yol açtığı karaciğer hastalıklarından aşıyla korunma ( hepatit A ve  B ) dahil kronik hepatitlerin, karaciğer sirozunun, karaciğer sirozunun yol açtığı  kanamaların, karın zarında toplanan sıvının (asit)hastalıklarının, sirozun yol açtığı böbrek yetmezliğinin, siroz sonrası gelişen karaciğer kanserlerinin ve karaciğer komasının teşhis ve tedavileri gastroenteroloji uzmanları tarafından yapılır.

Hemoroid, hemoroide bağlı kanama, anal fissür, anal fistül  ve rektum kanserlerine teşhis konularak, hemoroid, fissür gibi hastalıkların tedavisini kapsar.

Karaciğer içi ve karaciğer dışı safra yolları hastalıkları, safra kesesi ve safra yolları taşları ve kanserlerinin teşhisi yanında safra kanalı taşlarının çıkarılması,

Pankreas hastalıklarından akut ve kronik pankreatitler, pankreas kistleri ve kanserlerinin teşhisi ve ameliyat edilemeyenlerde stent yerleştirme ve kistlerin boşaltılması gibi durumlarda gastroenteroloji uzmanları önemli işler yapmaktadırlar.