Bölümde ülkemizde çok az sayıda bulunan geniş magnet (70 cm) 3Tesla MRG cihazı, 256 kesitli BT cihazı, 2 adet dijital Röntgen cihazı, dijital floroskopi cihazı, 2 adet taşınır dijital röntgen cihazı, dijital mamografi cihazı, kemik dansitometre cihazı, 3 adet USG ve Doppler cihazları, nöroradyolojik ve vasküler girişimlere rehberlik eden anjiyografi cihazı bulunmaktadır.

Düşük Radyasyon Maksimum Doğruluk

Radyolojik görüntüleme yöntemleri hastalıkların tanı ve tedavisinde hekimlere yol gösterici tetkiklerdir. Özel Jimer Hastanesi Radyoloji Bölümü’nde geçtiğimiz yıl yapılan hatalı radyoloji raporu oranı %0’dır. Radyoloji ekibi vücutta bölgesel hizmet vermektedir. Bazı hekimler yalnız karın, bazıları yalnız beyin ve bazıları yalnız girişimsel alanda hizmet vermektedir. Bu işleyiş radyoloji tanı doğruluk oranını maksimuma taşırken, hasta memnuniyetini %95’e yükseltmiştir. Tüm incelemeler %80’e varan düşük radyasyon dozları ile yapılmaktadır.

Oda Rahatlığında MR Çekimi

Özel Jimer Hastanesi Radyoloji Kliniği’nde bulunan MR cihazının iç genişliği, çekim sırasında müzik ve video yayını yapılabilmesi kapalı yerde kalma korkusu olan ve kilolu hastalarda kliniğin tercih nedenlerinden biri olmakta, hastalara konforlu güvenli bir ortam sunmaktadır.

Kalp Krizi Geçirme Riski Belirleniyor

Liv Hospital Radyoloji Kliniği’nde yapılan diğer bir önemli test olan Tomografik Koroner Kalsiyum Skorlaması ile kişide gelecekte oluşabilecek kalp damar hastalığı riski belirlenmektedir. Sonuçlara göre bir tedavi ve önlem sunulmaktadır.